Praktiske Onsdagsmødeturer info:

Praktiske oplysninger til forskellige arrangementer:

Saks fra Kubikken

Nærmere forklaringer til mødesteder.

  • Stranden i Åbenrå er altid parkeringspladsen ved Gammel Flensborgvej, over for nr 10 for dem med GPS, og ikke under sejlet.
  • Bolderslev Rasteplads ligger på Hellevad-Bovvejen umiddelbart syd for Kohbergs Brødfabrik på den østlige side. Pladsen er anvist ved skiltning.
  • Rulletrappen er Tysklands første parkeringsplads ved kørsel over grænsen fra Kruså.

OBS:

Hvis det øser ned KAN  turene aflyses. Se hjemmesiden, Facebook: " SMCC kun for medlemmer " eller kontakt arrangøren, hvis du er i tvivl.

For flere arrangementer er der yderligere information inde i bladet:

Praktiske oplysninger:

Hvor der er krav om tilmelding: Hvis andet ikke er anført så hos Helge Lieberg: Se side 2. Hvor ikke andet er anført gælder, at sidste tidspunkt for tilmelding er tre dage før.

Hvis medlemmer holder et eller andet med f.eks. fortæring: 30 kr. pr. person for f.eks. kaffe og ostemad.

Om perioden for kørsel fra Åbenrå strand om onsdagene kl. 19:00:

Vi begynder første onsdag efter indførelse af sommertid og der sluttes onsdagen før indførelse af vintertid. Start i år er så d. 27. marts.

Om arangerede spontanonsdagsture en vinteronsdag

Da der kan, pga. godt vejr, været arangeret ture om onsdagen i vinterhalvåret, skal man holde et øje på hjemmesiden, Facebook  " SMCC kun for medlemmer " eller kontakt arrangøren,.

Sidste Sommeronsdagsmøde:

Slutter sidst en onsdag i oktober med spisning på Holbøl Landbohjem.

oster hojst kro restaurant

NÆRMERE FORKLARINGER TIL MØDESTEDER

Bolderslev Rasteplads ligger på Hellevad-Bovvejen umiddelbart syd for Kohbergs Brødfabrik på den østligeside. Pladsen er anvist ved skiltning.

bolderslev rastStranden i Åbenrå er altid parkeringspladsen ved Gammel Flensborgvej 9, ikke under sejlet.

Gammel Flensborgvej 9

bikerain.png

OBS:
Hvis det øser ned KAN turene aflyses.


Se hjemmesiden, Facebook: " SMCC kun for medlemmer " eller kontakt arrangøren, hvis du er i tvivl.

Ellers kør din egen tur. Det er altid godt.